Struktur Pimpinan Fakultas Teologi

 

Dekan  : Dr. H.H. Hetharia, M.Th

PD I     : A.M.L. Batlajery, Ph.D

PD II   : Dr. H. Talaway, M.Th

PD III  : Dr. Cl. Pattinama/K. M.Th

Ketua Jurusan Teologi: R. Dandirwalu, S.Si. M.Hum

Sekretaris Jurusan Teologi: D. Tuasela, S.Si. M.Th

Ketua Jurusan PAK    : Dra. T.A.E. Relmasira, MACE

Sekretaris Jurusan PAK: R.A. Samson, M.Th

Direktur Pascasarjana Teologi: Rachel Iwamony, Ph.D

Sekretaris Program Pascasarjana Teologi: Yohanes Parihala, M.Th